May 19 — 2022

Privacy notice on processing personal data and your rights

 

PRIVACY NOTICE ON THE PROCESSING OF PERSONAL DATA

 

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRŐL
 

In case you are providing your personal data, we as a data controller (hereinafter referred to as the “HB Reavis” or “we”):

 

Abban az esetben, ha személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre, mi mint adatkezelő (továbbiakban: “HB Reavis” vagy “mi”):
 

1.         HB REAVIS Real Estate Development Fund  (having its registered seat: 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3 ép. 5. em.; MNB registration number: 1222–27; statistical identification number.: 19090683-6820-915-01, tax identification number.: 19090683-2-44), represented by HB REAVIS Investment Management správ. spol., a.s., having its registered seat at Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, company registration number: 50 549 065

 

1)     HB REAVIS Real Estate Development Fund (székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3 ép. 5. em. MNB nyilvántartási szám: 1222-27; statisztikai azonosító szám: 19090683-6820-915-01, adószám: 19090683-2-44), HB REAVIS Investment Management správ. spol., a.s., székhely: Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Szlovák Köztársaság, cégjegyzékszám: 50 549 065 képviseletében.

 

2.         Agora Sky Kft., having its registered seat at 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Hungary, ID No.: Cg. 01 09 393159 2)              Agora Sky Kft. székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em. cégjegyzékszám: Cg. 01 09 393159
 

would like to inform you about the processing of your personal data and of your rights related to the said processing.

 

szeretnénk tájékoztatni az Ön személyes adatait érintő adatkezelésünkről és az ezzel kapcsolatos jogairól.
HB Reavis is part of the HB Reavis Group, which consists of all entities consolidated under the group holding HB Reavis Holding S.A. with its headquarters in Luxembourg (hereinafter referred to as the “HB Reavis Group“) due to which the reference to HB Reavis Group may be found in the Privacy Notice.

 

A HB Reavis a HB Reavis Csoport tagja, amely magába foglalja a luxembourgi székhelyű HB Reavis Holding S.A. alá tartozó összes konszolidált társaságot, (továbbiakban “HB Reavis Csoport”), emiatt az Adatkezelési Tájékoztatóban a HB Reavis Csoportra utalások találhatóak.

 

If you are in one of our buildings, in their immediate vicinity (as a visitor, employee or for any other purpose) or visit websites, apps or social media related to our buildings, your personal data may be processed for the following purposes:

 

Ha Ön az épületeinkben vagy azok közelében tartózkodik (látogatóként, alkalmazottként vagy bármilyen más célból), vagy az épületeinkkel kapcsolatos honlapokat, alkalmazásokat vagy közösségi médiákat látogat, személyes adatait a következő célokkal összefüggésben kezelhetjük:
1.       Ensuring the safety of visitors and users of the building as well as the protection of the building and property 1.     Épületeink látogatói és használói biztonságának biztosítása, valamint épületeink és tulajdonunk védelme
2.       The acceptance, processing, and handling of complaints 2.     Panasz ok befogadása, feldolgozása és kezelése
3.       The issuing of entry cards 3.     Beléptetőkártyák kiállítása
4.       Seamless journey 4.     Akadálymentes út
5.       Mutual communication. 5.     Kölcsönös kommunikáció.
6.       Sending of reminders. 6.     Emlékeztetők küldése.
7.       Promotion of our brand, goodwill, services, and events 7.     Cégünk, márkánk, szolgáltatásaink és rendezvényeink népszerűsítése
8.       The operation of a “help desk” 8.     “Help desk” vonal működtetése
9.       The administration of incidents in our buildings 9.     Biztosítási események kezelése épületeinkben
10.    Finding your car in the parking lot 10.  Találd meg az autód a parkolóban
11.    Sending of newsletters 11.  Hírlevelek küldése
12.    Organization and administration of an event. 12.  Rendezvény szervezése és lebonyolítása
13.    Assessing the clients’ experience (Net Promoter Score) 13.  Az ügyfelek elégedettségének értékelése
14.    The “More by HB Reavis” application 14.  A More by HB Reavis alkalmazás használata
15.    GDPR complaints 15.  Az érintett személy jogainak érvényesítése a GDPR alapján
 
The personal data is processed for the following purposes: Az egyes célok további leírását az alábbiakban találja:
1)        Ensuring the safety of visitors and users of the building as well as the protection of the building and property

What is our purpose for and legitimate interest in processing your personal data?

The protection of our buildings and the safety of the people using our buildings are the key elements and the number one priority in our business activities. For us to be able to ensure the proper level of protection and safety, we installed a video monitoring system (CCTV). When entering the buildings or if you are near them, the CCTV might record you. If you enter the building or garage, we will process your personal data in the following ways:

a)   We scan your vehicle licence plate number (LPNo) if you use the intercom system located at the garage ramp.

b)   We scan your LPNo if the LPNo recognition technology for the automatic opening on the ramp for authorised vehicles is used in conjunction with the vehicle or enter the garage using an entry card.

c)    We scan your LPNo when opening the garage ramp in order to ensure free parking. Once the free parking period expires, we process this data in order to determine the exact parking fee.

d)   We collect data regarding the entry card upon entry and departure through contact points in the building, i.e., from the public part to the private part of the building, so that we ensure access for authorised persons only.

e)   We produce your visual images by means of an installed CCTV camera system, which records the internal spaces of the building, the parking lot and part of the area outside the building.

f)     In case you are visiting the premises of the building or attending an event organized by one of the tenants at the building we need to register you at the reception for safety and protection purposes. While registering you at the reception, we need to process your personal data as we want to fulfill our purpose and legitimate interests to the fullest.

 

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data based on the legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR for the protection of our rights and interests and for ensuring security in our premises.

 

What kind of personal data do we process?

a)   A photograph of your LPNo.

b)   A photograph of your LPNo.

c)    A photograph of your LPNo.

d)   Card number, place, and entry time.

e)   A visual image of you.

f)     Name, surname, ID number, identification of the tenant (if attending a tenant’s event) and date and time of the entry.

 

How long do we store your personal data?

a)   We store your personal data for 7 days.

b)   We store your personal data for the duration of the accounting year.

c)    We store your personal data for 6 months.

d)   We store your personal data for 6 months.

e)  We store your personal data captured by cameras located in the building or in the parking lot and on the outside of the building for 15 days.

f)    We store your personal data for 90 days.

 

 

1)        Épületeink látogatói és használói biztonságának biztosítása, valamint épületeink és tulajdonunk védelme

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Az épületeinket és azok helyiségeit használó emberek biztonságának védelme a legfőbb prioritásunk. A megfelelő szintű biztonság és védelem érdekében épületeinkbe biztonsági kamerarendszert (CCTV) telepítettünk. Mindig, amikor Ön látogatóként vagy alkalmazottként belép épületeinkbe, garázsainkba vagy azok közvetlen környezetébe, a személyes adatkezelés egy vagy több alábbi módja vonatkozhat Önre:

a)  rögzítjük a jármű forgalmi rendszámát (rendszám), ha a garázs rámpánál található hangkommunikátort használja;

b) rögzítjük a rendszámot, ha a járművel kapcsolatban a garázs sorompó felnyitására a rendszámfelismerő technológia működik, amely a jogosult autók előtt automatikusan megnyitja a garázs rámpát vagy belépőkártyával lép be a garázsba;

c)  rögzítjük a rendszámot a garázs rámpa megnyitásakor az ingyenes parkolás biztosítása érdekében, majd az ingyenes parkolási idő lejárta után feldolgozzuk ezeket az adatokat, hogy meghatározzuk a pontos parkolási díjat;

d)  a belépőkártya adatait az épületben lévő érintkezési pontokon keresztül történő belépéskor és kilépéskor, vagyis a nyilvános területről az épület nem nyilvános területére való átlépéskor gyűjtjük annak biztosítására, hogy csak az arra jogosult személyek léphessenek be;

e)  vizuális képet készítünk Önről az épület belső területeit, a parkolót és az épület melletti külső terület egy részét megfigyelő telepített kamerarendszer (CCTV) által;

f)   abban az esetben, ha az épületben található helyiségeinket látogatja meg, vagy az épületben levő egyik bérlőnk által szervezett rendezvényen vesz részt, biztonsági és védelmi okokból regisztrálnunk kell Önt a recepción. A regisztráció során személyes adatait célunk és jogos érdekeink lehető legjobb teljesítése érdekében kezeljük.

 

 

Mi a jogalapunk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön személyes adataival kapcsolatos, az épületeink látogatóinak és használóinak biztonsága, valamint az épület és a vagyon védelme érdekében végzett minden adatkezelés a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján történik.

Milyen személyes adatokat kezelünk?

a)  a jármű rendszámának fényképe;

b)  a jármű rendszámának fényképe;

c)   a jármű rendszámának fényképe;

d)  a kártya száma és a belépés ideje;

e)  az Ön vizuális képe;

f)    kereszt- és vezetéknév, szem. ig. szám, bérlő azonosítója (amennyiben egy bérlő által szervezett rendezvényre jött) és a belépés napja és ideje.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

a)   az Ön személyes adatait 7 napig őrizzük meg;

b)   az Ön személyes adatait a számviteli év lejárásáig őrizzük meg;

c)   az Ön személyes adatait 6 hónapig őrizzük meg;

d)   az Ön személyes adatait 6 hónapig őrizzük meg;

e)   az épületben, parkolóban és az épület külső részén elhelyezett kamerák által rögzített személyes adatait 15 napig tároljuk;

f)    az Ön személyes adatait 90 napig őrizzük meg;

 

2)       The acceptance, processing, and handling of complaints

Description of our purpose and legitimate interests:

In elevators there is a possibility to call us directly via the installed voice connectors. When connecting to us via the voice connectors, we record the call as we might use for the future administration of complaint.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data on the basis of the legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR for administration of claims.

What kind of personal data do we process?

Voice recording

How long do we store your personal data?

We store your personal data for 15 days.

2)    Panaszkezelés adminisztrációja

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

A liftekben lehetősége van arra, hogy közvetlenül felhívjon bennünket a beépített hangrendszeren keresztül. Ha ezen a rendszeren keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot, akkor a hívást rögzítjük és a jövőbeni panaszkezeléséhez felhasználhatjuk.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére?

Személyes adatait a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja, az igényérvényesítés adminisztrációján alapuló jogos érdek jogalapon kezeljük.

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?

Hangfelvétel

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

15 napig tároljuk személyes adatait.

 

3)        The issuing of entry cards

What is our purpose for and legitimate interest in processing your personal data?

For us to permit you to enter the premises of your employer, we will issue you an entry card that allows you access to the restricted premises of the building.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data based on the legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR to issue entry cards.

What kind of personal data do we process?

Name, surname, and the business name of your employer

How long do we store your personal data?

For the duration of your contractual relationship with our tenant or the duration of the rental relationship, whichever relationship ends first.

3)    Beléptetőkártyák kiállítása

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a belépést munkáltatója helyiségeibe, belépőkártyát állítunk ki Önnek, amellyel beléphet az épület megadott területeire.

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

A beléptetőkártyák kiállítása során az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeljük fel.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Kereszt- és vezetéknév, munkáltató megnevezése

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A bérlőnkkel fennálló munkaviszonya vagy a bérleti jogviszony időtartama alatt, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

 

4)        Seamless journey

What is our purpose for processing your personal data?

In order to enable seamless access to your workplace, the access gate can be opened via our face recognition.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

Given that the processing concerns sensitive personal data, your data can be processed only if you agree. The legal basis for the processing of these personal data is your free consent. Granting consent is voluntary, and if you are not interested in using the face recognition technology, you do not have to consent to this processing. You have other options on how to enter the premises of the building.

What kind of personal data do we process?

Digital portrayal of your face by means of biometric face recognition technology (including data such as digital photography and digital face map)

How long do we store your personal data?

Your personal data are processed by the Controller only for the duration of the validity of this consent. By giving your consent, you also acknowledge that you may withdraw your consent electronically at the reception of the building. Here you can withdraw your consent at any time before the expiry of the period you have given. Withdrawal of consent does not affect the lawfulness of the processing of your personal data prior to its withdrawal.

 

4)    Akadálymentes út

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait?

Annak érdekében, hogy lehetővé tegyük a munkahelyének az akadálymentes elérését a beléptető kapu kinyitását az Ön arcfelismerésével is el lehet érni.

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Tekintettel arra, hogy a feldolgozás érzékeny személyes adatokat érint, az Ön adatai csak akkor dolgozhatók fel, ha ehhez hozzájárul. A személyes adatok feldolgozásának jogalapja az Ön szabad hozzájárulása. A hozzájárulás megadása önkéntes, így ha Önt nem érdekli az említett személyes adatok feldolgozása, akkor nem kell megadnia a hozzájárulását. Vannak más lehetőségei is arra, hogy be tudjon lépni az épületben lévő helyiségekbe.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Az Ön arcának digitális ábrázolása biometrikus arcfelismerő technológia segítségével (beleértve az olyan adatokat, mint a digitális fénykép és a digitális arctérkép)

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az Adatkezelő kizárólag a hozzájárulás érvényességének időtartama alatt kezeli. A hozzájárulás megadásával Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulását az épület recepciójánál elektronikus úton visszavonhatja. Itt visszavonhatja a hozzájárulást az Ön által megadott idő lejárta előtt, azaz bármikor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön személyes adatainak a visszavonás előtti kezelésének jogszerűségét.

 

5)       Mutual communication.

Description of our purpose and legitimate interests:

Our philosophy is to be open and transparent at all times. This includes being open to communication from any person interested in HB Reavis. To fulfill this goal, we created several types of contact forms which can be used to contact us. Additionally, we have also published emails of particular employees working for us, so you can contact them at any time with any question related to our building and business you may have. However, to ensure such effective, flawless and clear communication, we process some of your personal data.

Moreover, when executing the sales/leasing process with our (potential) clients we strive to maintain very effective and transparent communication canal. To fulfil this purpose, we use the CRM database filled with contact data (including personal data) of our (potential) clients or their employees. We do this to ensure effective and flawless communication with the (potential) clients and to build a database consisting of all our business partners.

 

What is our legal basis for the processing of your personal data?

If you contact us or any particular employee via e-mail or web-based form, we process your personal data on the basis of legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR.

What kind of personal data do we process?

Name, surname, e-mail address and phone number

How long do we store your personal data?

We store your personal data until you unsubscribe from our contact database.

 

 

 

5)    Kölcsönös kommunikáció

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Filozófiánk az, hogy mindig legyünk nyitottak és átláthatóak. Ebbe beleértendő, hogy nyitottak legyünk a kommunikációra bárkivel, aki a HB Reavis iránt érdeklődik. Annak érdekében, hogy elérjük ezt a célunkat, több lehetőséget is felajánlunk a kapcsolatfelvételre. Emellett elérhetővé tettük munkavállalóink e-mail címeit, azért, hogy épületeinkkel vagy üzleti tevékenységünkkel felmerülő kérdés esetén fel lehessen velünk venni a kapcsolatot. Továbbá, személyes adatait kezeljük a hatékony, hibátlan és egyértelmű kommunikáció érdekében.

Amikor eladjuk/béreljük épületünket (potenciális) ügyfeleinknek, elsődleges szempontunk, hogy hatékony és átlátható kommunikációs csatornát hozzunk létre közöttünk. E cél érdekében egy CRM-adatbázist használunk, amely (potenciális) ügyfeleink vagy azok alkalmazottainak elérhetőségi adatait (beleértve a személyes adatokat is) tartalmazza. Ezt az adatbázist azért működtetjük, hogy hatékony és hibamentes kommunikációt biztosítsunk (potenciális) ügyfeleinkkel, valamint azért, hogy egy, az összes üzleti partnerünket tartalmazó adatbázist hozzunk létre.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére?

Ha felveszi velünk a kapcsolatot vagy valamely munkavállalónkkal e-mailen vagy honlapon keresztül, akkor a GDPR 6.cikk (1) (f) pontja alapján jogos érdekből kezeljük személyes adatait.

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?

Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. A CRM-adatbázis céljaira a fent említett adatokon kívül a munkaköri beosztást és a munkáltató azonosító adatait is feldolgozzuk.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Addig tároljuk személyes adatát, amíg le nem iratkozik az adatbázisunkból.

 

6)       Sending of reminders.

Description of our purpose and legitimate interests:

We also process your personal data for the purpose of sending reminders related to unsend webpage forms. Whenever you start filling out any webpage form published on our website, we automatically process the personal data you fill in. In some cases, you might forget to send the form, therefore we use the automatically saved personal data to remind you to finish filling out the form or to send the filled-out form.

 

 

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data on the basis of legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR to send you reminders related to unsend webpage forms

What kind of personal data do we process?

Personal data requested by the particular webpage form (such as name, surname, e-mail, phone number etc.).

How long do we store your personal data?

We store your personal data for 30 days.

6)    Emlékeztetők küldése

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Kezelhetjük személyes adatait abból a célból is, hogy emlékeztetőket küldjünk Önnek honlapunkról származó űrlapokról, amelyeket nem küldött el. Amikor Ön elkezd kitölteni egy a honlapunkon elérhető űrlapot, akkor mi automatikusan a kitöltött személyes adatait kezeljük. Esetenként elfelejtheti elküldeni az űrlapot, ilyenkor az automatikusan elmentett személyes adatait használjuk arra, hogy emlékeztessük az űrlap kitöltésének befejezésére vagy a kitöltött űrlap elküldésére.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére?

El nem küldött űrlapokról szóló emlékeztető küldése esetén jogos érdekből a a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük személyes adatait.

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?

Személyes adat, amelyet honlapunkon keresztül adott meg ( mint pl: név, vezetéknév, e-mail, telefonszám stb.)

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait 30 napig tároljuk.

 

7)    Promotion of our brand, goodwill, services, and events

What is our purpose for and legitimate interest in processing your personal data?

Furthermore, we may process your personal data by taking photographs and audio-visual recordings, which are used for the purpose of and legitimate interest in the promotion of our events and services and to help us improve our brand and goodwill by publishing the photographs (where it is possible that you will appear) and audio-visual recordings on our social media profiles such as YouTube, LinkedIn, Facebook, Twitter and Instagram, as well as via other channels such as our websites.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data based on the legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR.

What kind of personal data do we process?

Photographs or/and audio-visual images of you. In the case of private events, also your name, surname and email address will be processed.

How long do we store your personal data?

We may process your personal data for the entire existence of the HB Reavis Group.

 

7)    Cégünk, márkánk, szolgáltatásaink és rendezvényeink népszerűsítése

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Ezen túlmenően az Ön személyes adatait kezelhetjük fényképek és audiovizuális felvételek készítése folyamán, amelyeket rendezvényeink és szolgáltatásaink népszerűsítése céljából és jogos érdekből használunk fel, valamint arra, hogy segítsünk javítani márkánkat és jó hírnevünket azáltal, hogy a fényképeket (ahol lehetséges, hogy Ön megjelenik) és audiovizuális felvételeket közzétesszük közösségi médiaprofiljainkon, például a YouTube-on, LinkedIn-en, Facebookon, Twitteren és Instagramon, valamint más csatornákon, például weboldalainkon keresztül.

Milyen jogalap szolgál az Ön személyes adatinak kezelésére?

Személyes adatait jogos érdekből a GDPR 6. cikk (1) (f) pontja alapján kezeljük.

Milyen jellegű személyes adatokat kezelünk?

Fénykép és/ vagy audiovizuális kép Önről. Zártkörű rendezvények esetén az Ön nevét, vezetéknevét és e-mail címét is feldolgozzuk.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a HB Reavis csoport teljes fennállása alatt kezelhetjük.

 

8)    The operation of a “help desk”

What is our purpose for and legitimate interest in processing your personal data?

We process your personal data to ensure that our contractual obligations arising from the contract with a third party (our tenant and the company on whose behalf you are acting), in which you are in the position of the contact person, are effectively fulfilled. Based on the contract with your employer, we provide a help desk application for reporting issues in connection with the building in which the offices of your employer are situated. To properly use the application, you or your employer provided us with your personal data, as you are the designated person for communication in the application. We need to process your personal data to ensure effective, flawless, and clear communication, as well as to ensure the fulfilment of our obligations towards the companies on whose behalf you are acting.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data based on the legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR.

What kind of personal data do we process?

Title, name, surname, position, place of work, signature, email address, phone number, the identification information of your employer.

How long do we store your personal data?

During your contractual relationship with our tenant or the duration of the rental relationship, whichever relationship ends first.

 

 

8)    “Help desk” vonal működtetése

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az Önt kapcsolattartóként megnevező harmadik féllel (bérlőnk és az Ön által képviselt cég/-ek) kötött szerződésből eredő szerződéses kötelezettségeink hatékony teljesítése érdekében kezeljük. A szóban forgó harmadik féllel kötött szerződésünknek megfelelően “Help desk” alkalmazást biztosítunk az azon épülettel kapcsolatos problémák bejelentésére, amelyekben a harmadik fél helyiségeket bérel. Az alkalmazás megfelelő használatához Ön vagy a nevezett harmadik fél megadta nekünk az Ön személyes adatait, mivel Önt az alkalmazáson belül kapcsolati személynek nevezték meg. Az Ön személyes adatait a hatékony és közvetlen kommunikáció biztosítása, valamint az Ön által képviselt vállalat(ok) felé fennálló kötelezettségeink teljesítése érdekében kell kezelnünk.

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

A „Help Desk“ alkalmazás hibamentes üzemelése érdekében az Ön személyes adatait bérlőink számára a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeljük fel.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Titulus, kereszt- és vezetéknév, munkavégzés helye, aláírás, telefonszám, e-mail cím és munkáltatójának vagy adott esetben az Önt kapcsolattartóként feltüntető vállalatoknak az azonosító adatai.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

A bérlőnkkel való munkaviszonya, illetve a bérleti jogviszony időtartama alatt, vagy az Ön munkahelyi beosztásának megváltozásáig, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

 

9)       The administration of incidents in our buildings

What is our purpose for and legitimate interest in processing your personal data?

Your personal data is processed for the purpose of the administration of incidents that occur in our buildings, such as car accidents in the parking lot, etc. When such an incident occurs, it is necessary to fill out an incident form for insurance purposes and other legal matters.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

Your personal data is processed during the insurance event in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR, i.e., we process your personal data on the basis of legitimate interests.

What kind of personal data do we process?

The requested data on the insurance form.

How long do we store your personal data?

We store your personal data only during the time that it is strictly necessary to deal with the insurance event.

9)   Biztosítási események kezelése épületeinkben

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait az épületeinkben bekövetkezett biztosítási események, például parkolóbalesetek, stb. intézése céljából kezeljük. Ilyen biztosítási esemény bekövetkezése esetén biztosítási és egyéb jogi célokra kárbejelentési jegyzőkönyvet kell felvenni.

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Biztosítási események intézése céljából az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeljük fel.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Az adott biztosítási űrlap által megkövetelt személyes adatok.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait csak a biztosítási esemény elintézéséhez feltétlenül szükséges ideig kezeljük.

 

10) Finding your car in the parking lot

What is our purpose for and legitimate interest in processing your personal data? 

Each parking space in our parking lot is captured by a camera that takes a photo of your vehicle and stores it in a database until you leave the parking space. We may process your personal data if at the payment terminal you enter your LPNo, i.e. the LPNo of your car, and the terminal will show you exactly where the vehicle in question is located. Such processing is necessary so that we can provide you with a search service for your vehicle.] What is our legal basis for the processing of your personal data?

Your personal data is processed during the provision of “Find your car” services in accordance with Article 6 (1) (f) GDPR, i.e. we process your personal data on the basis of legitimate interests.

What kind of personal data do we process?

Photos of the vehicle.

How long do we store your personal data?

We will delete the photo of the vehicle once it left the parking place.

 

10) Találd meg az autód a parkolóban

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Minden parkolóhelyet egy kamera rögzít, amely fényképet készít az Ön járművéről és azt egy adatbázisban tárolja addig, amíg Ön el nem hagyja a parkolóhelyet. Az Ön személyes adatait abban az esetben dolgozhatjuk fel, ha Ön a fizetési terminálon megadja a rendszámát, azaz az autója rendszámát, a terminál pedig pontosan megmutatja Önnek, hogy melyik helyen parkol az autója, valamint egy térképen megmutatja, hogyan juthat el az autójához. Ez az adatkezelés szükséges ahhoz, hogy járműkeresési szolgáltatást nyújthassunk Önnek.

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

A “Találd meg az autód” szolgáltatás esetében az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeljük.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

A térfigyelő kamerák felvételeiből készített fotó a járműről.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg autója el nem hagyja a parkolóhelyet.

 

11)    Sending of newsletters

What is our purpose for processing your personal data?

We also process your personal data for the purpose of direct marketing. To ensure the promotion of our products and services, improving our brand and goodwill we will provide you with our newsletters, invitations to our events, marketing alerts and follow-up marketing materials via the various available channels such as email marketing communication, SMS messages, pop-up windows, online remarketing ads (Google Ads, Facebook ads, native ads…).

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data based on consent under Article 6 (1) (a) of GDPR.

What kind of personal data do we process?

Name, surname, email, and phone number.

How long do we store your personal data?

If you give us consent to provide you with our marketing content and newsletter, we store your personal data until you unsubscribe from our consent database. By granting the consent you further acknowledge that you can withdraw the consent electronically by clicking on “unsubscribe” in any of our e-mail sent to you or by clicking on “Privacy Management” on our web page. Here you can withdraw the consent before the lapse of the time you granted it for, i.e., at any time. Withdrawal of the consent is without prejudice to the lawfulness of our processing of your personal data prior to such withdrawal.

 

11) Hírlevelek küldése

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait célzott marketing céljaira is kezeljük. Emellett kezeljük azokat termékeink és szolgáltatásaink népszerűsítése, márkánk és jó hírnevünk javítása érdekében hírlevelek, rendezvényeinkre szóló meghívók, marketing értesítések és ezekhez tartozó marketinganyagok küldésével különböző elérhető csatornákon, mint például e-mailben, SMS-ben, felugró ablakokban küldött marketingkommunikáció, valamint online hirdetéseken keresztül történő remarketing céljaira is (Google Ads, Facebook Ads, Native ads…).

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Hírlevelek küldése esetén az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bek. a) pontja szerinti hozzájárulás alapján kezeljük

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Kereszt- és vezetéknév, e-mail cím.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Ha hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez, személyes adatait addig tároljuk, amíg le nem iratkozik az adatbázisunkból. A hozzájárulás megadásával Ön tudomásul veszi továbbá, hogy a hozzájárulását elektronikus úton visszavonhatja, ha bármelyik Önnek küldött e-mailben a “leiratkozás” gombra kattint, vagy ha a weboldalunkon az “Adatvédelem” gombra kattint. Itt visszavonhatja a hozzájárulást az Ön által megadott idő lejárta előtt, azaz bármikor. A hozzájárulás visszavonása nem érinti az Ön személyes adatainak a visszavonás előtti kezelésének jogszerűségét.

 

12) Organization and administration of an event.

Description of our purpose and legitimate interests:

Your personal data is processed for the purpose of ensuring your attendance at the event (e.g., processing of your personal data during the ticket purchase or for sending the invitation) and administration of matters regarding the event. This purpose includes mainly efficient communication relating to the event, proper performance of the event, providing you with the notices about the event, collecting feedback, notification about the changes, ensuring the examination of your complaint or claim, carrying out our obligations arising from our mutual contract and for verification process.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data on the basis of the performance of a contract or pre-contractual relations in accordance with Article 6 (1) (b) of GDPR. The conclusion and the fulfillment of the contract are possible only if we can process your personal data. In case that the personal data is not provided, we will not be able to enter the contract with you and so to provide your attendance at the event.

What kind of personal data do we process?

Name, surname, e-mail, and telephone.

How long do we store your personal data?

We only process your personal data for the time strictly necessary to ensure the organization and administration of our event.

 

12) Rendezvény szervezése és lebonyolítása.

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Ön személyes adatait a rendezvényen való részvételének biztosítása céljából (pl. személyes adatainak kezelése a jegyvásárlás során vagy a meghívó küldése céljából), továbbá a rendezvényhez kapcsolódó ügyek intézése céljából használjuk fel. Ez a cél többek között magában foglalja a rendezvénnyel kapcsolatos kommunikációt, a rendezvény megfelelő lebonyolítását, a rendezvényre vonatkozó értesítések küldését, a visszajelzések gyűjtését, a változásokról való értesítést, az Ön panaszának vagy igényének kivizsgálását, a szerződéses kötelezettségeink teljesítését és az ellenőrzési folyamatot.

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön személyes adatait a szerződés teljesítése vagy a szerződéskötést megelőző intézkedések elvégzésére irányuló kérése alapján kezeljük a GDPR 6. cikke (1) bek. b) pontja alapján. A szerződés megkötése és teljesítése csak akkor lehetséges, ha az Ön személyes adatait kezeljük. Ha nem adja meg személyes adatait, nem tudunk szerződést kötni Önnel, és nem tudjuk biztosítani az Ön részvételét a rendezvényen.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Kereszt- és vezetéknév, e-mail cím és telefonszám.

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait csak a rendezvényünk szervezéséhez és adminisztrációjához feltétlenül szükséges időtartamig kezeljük.

 

13) Assessing the clients’ experience (Net Promoter Score)

What are our purpose and legitimate interests for the processing of your personal data?

After we lease/sell our offices/building we evaluate the clients’ experience and happiness with our business relationship and with the leased/sold offices/building by collecting surveys from the clients or their employees (i.e., Net Promoter Score).

What is our legal basis for the processing of your personal data?

We process your personal data on the basis of the legitimate interests under Article 6 (1) (f) of GDPR.

What kind of personal data do we process?

We process name, surname, e-mail address, phone number, position, and identification of the employer.

How long do we store your personal data?

We only process your personal data for the time strictly necessary to carry out the assessment.

13) Az ügyfelek elégedettségének értékelése

Milyen céllal és milyen jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait?

Irodahelyiségeink / épületeink értékesítésének / bérbeadásának végeztével az ügyfelek által kitöltött kérdőívek segítségével értékeljük ügyfeleink tapasztalatait és elégedettségét üzleti viszonyunkkal és az értékesített/bérbe adott irodahelyiségekkel/épületekkel kapcsolatban (ún. Net Promoter Score).

Mi a jogalapunk és jogos érdekünk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön személyes adatait a GDPR 6. cikke (1) bek. f) pontja szerinti jogos érdek alapján kezeljük fel.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, munkaköri beosztás és a munkáltató azonosító adatai

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait csak az értékelés elvégzéséhez feltétlenül szükséges ideig kezeljük.

 

14) The “More by HB Reavis” application

For more information on how we process your personal data when you use the More by HB Reavis app, please click here.

 

14)    A More by HB Reavis alkalmazás használata

További információkért arról, hogyan kezeljük személyes adatait a More by HB Reavis alkalmazás használata során, kérjük, kattintson ide.

15) GDPR complaints

What are our purposes for the processing of your personal data?

We strive to protect your privacy as much as possible, and therefore we process your personal data in compliance with GDPR and all other relevant laws. However, if you disagree with the way we handle your personal data, you can exercise your rights via our Data Protection Officer. To ensure that your complaint is handled, some of your personal data has to be processed.

What is our legal basis for the processing of your personal data?

Your personal data is processed while handling your complaint in accordance with Article 6 (1) (c) GDPR, i.e., the processing is necessary for compliance with a legal obligation to which our company is subject.

What kind of personal data do we process?

Personal data provided by you when submitting the complaint (such as name, surname, email, phone number, etc.).

How long do we store your personal data?

We store your personal data strictly during the time necessary to deal with the complaint.

15)     Az érintett személy jogainak érvényesítése a GDPR alapján

Milyen céllal kezeljük az Ön személyes adatait?

A lehető legnagyobb mértékben védjük az Ön magánéletét, ezért személyes adatait a GDPR-nak és minden más vonatkozó jogszabálynak megfelelően kezeljük. Ha mégsem ért egyet az Ön személyes adatai kezelésének módjával, jogait az Adatvédelmi Tisztviselőnk által gyakorolhatja. A panaszának kezelése érdekében szükséges az Ön személyes adatai egy részének kezelése.

Mi a jogalapunk az Ön személyes adatainak kezelésére?

Az Ön személyes adatait a panaszának kezelése során a GDPR 6. cikke (1) bekezdésének c) pontja szerint kezeljük, azaz a feldolgozás olyan jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, amelynek vállalatunk alá van vetve.

Milyen személyes adatokat kezelünk fel?

Azokat a személyes adatokat, amelyeket Ön a panasz bejelentésekor megadott (kereszt- és vezetéknév, e-mail, telefonszám stb.).

Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?

Személyes adatait a panasza feldolgozásához elengedhetetlenül szükséges ideig őrizzük meg.

Once we no longer need your personal data for the purposes for which we processed it, we will delete your personal data or archive it for the period of time specified by law or the archiving plan Ha már nincs szükségünk az Ön személyes adataira azokhoz a célokhoz, amelyekhez azokat feldolgoztuk, töröljük az Ön személyes adatait, vagy törvényben, vagy az archiválási tervben meghatározott ideig archiváljuk azokat.

 

With whom do we share your personal data?

 

Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?

 

We may share your personal data within the companies in HB Reavis Group. We also may be obliged to provide your personal data to public authorities, in particular courts and law enforcement agencies (police and prosecutors) only to the extent necessary and within the limits of the law.

 

 

 

Based on several agreements with third parties, which act as our intermediaries or independent operators, we may provide your personal data, in particular to these companies, to the extent necessary to ensure the provision of services specified for individual companies:

 

·        HB Reavis Investments Hungary Kft., having its registered seat at 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Hungary, ID No.: Cg. 01 09 393147; the company as a processor provides facility management services for the building;

·        HB Reavis Hungary Szolgáltató Kft., having its registered seat at 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Hungary, ID No.: Cg. 01 09 876641; the company as a processor provides marketing services;

·        HB REAVIS Slovakia a. s., with its registered seat at Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, Identification No. 31 346 065, the company as a processor provides marketing services;

·        HB Reavis Group s. r. o., with its registered seat at Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, Identification No. 50 588 427, the company as a processor provides marketing services;

·        Symbiosy s. r. o., with its registered seat at Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Identification No. 52 218 546, the company as a processor provides software solutions;

·        Symbiosy Hungary Kft., having its registered seat at 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Hungary, ID No.: Cg. 01 09 352513; the company as a processor provides software solutions

 

Személyes adatait megoszthatjuk a HB Reavis Groupba tartozó személyekkel is. Továbbá kötelezettségünk keletkezhet arra vonatkozóan, hogy az Ön személyes adatait továbbítsuk a hatóságok, különösen a bíróságok és a bűnüldöző szervek (rendőrség és ügyészek) részére, az alkalmazandó és jelenleg hatályos jogszabályok által megkövetelt mértékben.

 

A közvetítőként vagy független szolgáltatóként működő harmadik felekkel kötött számos megállapodás alapján az Ön személyes adatait átadhatjuk, ezeknek a vállalatoknak. Az egyes vállalatok számára meghatározott szolgáltatások nyújtásának biztosításához szükséges mértékben:

 

·        HB Reavis Investments Hungary Kft., székhely at 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Magyarország, Cégjegyzékszám.: Cg. 01 09 393147; a vállalat, mint adatfeldolgozó, létesítménygazdálkodási szolgáltatásokat nyújt az épületek számára.;

·        HB Reavis Hungary Szolgáltató Kft., székhely 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Magyarország, Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 876641; the company as a processor provides marketing services;

·        HB REAVIS Slovakia a. s., a székhely Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, Cégjegyzékszám 31 346 065, a vállalat mint adatfeldolgozó marketingszolgáltatásokat nyújt;

·        HB Reavis Group s. r. o., a székhely Mlynské Nivy 16, Bratislava, 821 09, Cégjegyzékszám 50 588 427, a vállalat mint adatfeldolgozó marketingszolgáltatásokat nyújt;

·        Symbiosy s. r. o., székhely  Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Cégjegyzékszám 52 218 546, a vállalat mint adatfeldolgozó szoftvermegoldásokat kínál;

·        Symbiosy Hungary Kft., székhely 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em., Magyarország, Cégjegyzékszám: Cg. 01 09 352513; a vállalat mint adatfeldolgozó szoftvermegoldásokat kínál

 

In addition to the companies listed above, we use the following categories of intermediaries: data centres, hosting – marketing tools – analysis and tracking tools – events, surveys – business operations / management tools – task management and communication tools.

 

We use analytical and marketing tools (e.g. Google Analytics, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box, HubSpot) that collect third-party cookies. The information about your use of websites (including your IP address) generated by the cookies will be transmitted to and stored by the above-mentioned companies also on servers in the United States. We will use this information for the purpose of evaluating your use of the website, compiling reports on website activity for website operators and providing other services relating to website activity and internet usage. These companies will not associate your IP address with any other data held by them. You may refuse the use of cookies by selecting the appropriate settings on your browser. However, please note that if you do this you may not have full functionality of this website. By using our websites, you acknowledge that the above – mentioned companies may process data in the manner and for the purposes set out above.

 

A fent felsorolt személyeken kívül a közvetítők következő kategóriáit használjuk: – adatközpontok, tárhelyszolgáltatók – marketingeszközök – elemzési eszközök – eszközök rendezvények szervezéséhez, felmérésekhez vagy közvélemény-kutatáshoz – üzleti műveletek/kezelő eszközök – feladatkezelési és kommunikációs eszközök.

Olyan elemzési és marketing eszközöket alkalmazunk (pl.  Google Analytics, Exponea, Facebook Pixel, LinkedIn Pixel, Hotjar, Luigi´s Box), amelyek harmadik felek süti (cookie) fájljait gyűjtik. A sütik által generált, a weboldal használatára vonatkozó információk (beleértve az Ön IP-címét) a fent felsorolt vállalatoknak kerülnek továbbításra, és az Egyesült Államokban is található szervereken lesznek tárolva. Ezeket az információkat a weboldal Ön általi használatának értékelésére, a weboldal tevékenységéről szóló jelentések összeállítására használjuk fel. Ezek a vállalatok nem kapcsolják össze az Ön IP-címét más, általuk tárolt adatokkal. A böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával elutasíthatja a sütik használatát. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja kihasználni a weboldal teljes funkcionalitását. Weboldalunk használatával megerősíti, hogy ezek a vállalatok a fentiekben meghatározott módon és célokra kezelhetik az adatokat.

 

   
From whom do we get the personal data?

 

Kitől kapjuk a személyes adatokat?
We get the personal data from you, your employer or third party.

 

Az Ön személyes adatait Öntől, az Ön munkáltatójától vagy harmadik féltől kapjuk.
Do we use automated individual decision-making?

 

Használunk-e automatizált döntéshozatali eljárásokat?

 

No, we do not use automated individual decision-making.

 

Nem, nem használunk automatizált döntéshozatali eljárásokat.

 

Do we transfer your personal data to third countries?  Továbbítjuk személyes adatait harmadik országba?

 

Your personal data are processed within the territory of the Hungary and other states of the European Union. Your personal data can be processed by a country outside of European Union if this third country has been confirmed by the European Commission as a country with adequate level of data protection or if other appropriate data protection safeguards exist (for example, binding corporate privacy rules or EU standard data protection clauses).  Az Ön személyes adatainak kezelése Magyarország területén vagy más Európai Uniós tagállam határain belül történik. Európai Unión kívüli harmadik ország területén abban az esetben kerülhet kezelésre, ha korábban az adott országot az Európai Unió Bizottsága megfelelő adatvédelmi szinttel rendelkező tagállamnak minősítette vagy más alkalmas adatvédelmi védő intézkedéssel rendelkezik (például kötelező erejű vállalati szabályok vagy az EU standardok szerinti adatvédelmi előírások).

 

What are your rights?

 

Önnek milyen jogai vannak?
Your rights as a data subject are stated below. Please note that the exact conditions to exercise these rights are set out in detail in Chapter III of GDPR, while in a particular circumstance not all rights may be exercised. You have following rights:

 

Az Ön, mint érintett jogai az alábbiakban kerülnek felsorolásra. Kérjük vegye figyelembe, hogy a pontos feltételek, amelyek fennállása esetén jogaival élhet a  GDPR III. fejezetében vannak megjelölve, míg bizonyos körülmények fennállása esetén nem minden jog gyakorolható. Önnek a következő jogai vannak:
·        Access to personal data we process about you

·        Rectification of incorrect or inaccurate personal data and add incomplete personal data

·        Restriction, i.e. blocking of processing of your personal data

·        The deletion of personal data in case the purpose absence or unauthorized data processing

·        Submission of an objection to the processing of personal data if you believe that our data processing is not justified

·        Be excluded from automated decision-making

·        Listing of personal data in a structured and machine-readable format or for another controller

·        Revocation of consent to the processing of personal data

·        To lodge a complaint with the supervisory authority

 

·        Az érintett hozzáférési joga

·        A helytelen vagy pontatlan személyes adatok helyesbítéséhez való jog és a hiányos személyes adatok kiegészítésének joga

·        Az adatkezelés korlátozásához való jog, például a személyes adatokhoz való hozzáférés zárolása

·        Személyes adatok törléséhez való jog, ha a kezelés célja már megszűnt vagy jogosulatlan adatkezelés esetén

·        Tiltakozáshoz való jog személyes adatai kezelése ellen, ha Ön azt indokolatlannak tartja

·        Automatizált döntéshozatali eljárásból való kizárás jog

·        Személyes adatok felsorolása, gép által olvasható formátumban vagy másik adatkezelő által

·        Személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonásának joga

·        Panasz benyújtása felügyeleti hatósághoz

How can you exercise your rights?

 

Hogyan gyakorolhatja a jogait?

 

Electronically: dataprivacy@hbreavis.com

In writing to the address: Agora Sky Kft. To att.: legal department, 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em

Telephone: +421 918 723 243

 

Elektronikus úton: dataprivacy@hbreavis.com

Írásban: Agora Sky Kft. jogi részleg figyelmébe székhely: 1133 Budapest, Árbóc utca 1-3. HUB 3. ép. 5. em,

Telefonszám: +421 918 723 243

 

We strive to protect your privacy as much as possible and therefore we process your personal data in compliance with GDPR and all other relevant laws. However, if you disagree with the way we handle your personal data, you can exercise your rights via our Data Protection Officer at:

 

Arra törekszünk, hogy magánéletét a lehető legjobban megvédjük, ezért személyes adatait a GDPR-nak és az egyéb alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljük. Abban az esetben, ha Ön nem ért egyet azzal, ahogyan a személyes adatait kezeljük, akkor jogai érvényesítése érdekében vegye fel a kapcsolatot adatvédelmi tisztviselőnkkel:

 

Data Protection Officer’s contact: Erika Wild, contact point at Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Bratislava, Slovak Republic, tel. +421 918 723 243, email: dataprivacy@hbreavis.com

 

Adatvédelmi tisztviselőnk elérhetőségei: Erika Wild, Twin City C, Mlynské Nivy 16, 821 09 Pozsony, Szlovák Köztársaság; telefon: +421 918 723 243; email: dataprivacy@hbreavis.com

 

Or you can file a complaint in supervising authority regarding the processing of your personal data. Your local supervisory authority may be found at:

 

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

 

https://www.naih.hu/

Ezen felül Ön hivatalos panaszt is benyújthat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz személyes adat kezelésével kapcsolatban. Az Ön nemzeti felügyeleti hatóságának elérhetősége az alábbi linken találhat:

https://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm

https://www.naih.hu/

 

Contact Us

Find us

Váci út 116-118
1133 Budapest
Hungary

Reach us / Agora Budapest

tel: +36 70 467 5482
tel: +36 70 467 5480

reception@agorabudapest.com

Office & Retail leasing

Fabrizio Mazzá
tel: +36 70 672 1580
fabrizio.mazza@hbreavis.com

Asset management

Márk Al-Chakaa
tel: +36 70 414 4507
mark.al-chakaa@hbreavis.com

    Interested in:
    Required area in sq m: